Training & Supervision

Jasmina is a member of the training staff of vzw Rapunzel (Diest) & Euthopia (Breda) – both training institutes for family therapy. She is also an associate member of the Taos Institute, a trainer of ICCP community and freelance trainer and supervisor for different institutions and organisations. As a supervisor she is accredited by the BVRGS and NVRG.

Would you like to organise a workshop or training in your own practice or company? Please contact sermijnj@gmail.com.

Workshops and upcoming events

vzw Rapunzel

Workshop : Inleiding in narratieve therapie

 • Maandag 3, 17, 31 mei en 7 juni 2021
 • Kennismaken met de theorie: de basisconcepten van het narratieve denken worden uitgelegd en ervaren
 • Kennismaken met de belangrijkste narratieve handvatten/leidraden

Meer info

Euthopia

Workshop : Narratieve en dialogische inspiraties binnen PRT

 • Maandag 10 en dinsdag 11 mei 2021
 • Aan de hand van casusmateriaal op zoek naar hoe we paren kunnen helpen om hun relationele vleugels uit te slaan
 • Het belang van rizomatisch luisteren, het in vraag stellen van dominante relatie- en genderdiscoursen, externaliseren van problemen, het inzetten van de partner als getuige en het documenteren van rijke verhalen komt daarbij aan bod

Meer info

Ongoing trainings

vzw Rapunzel

RGT training (4 years training to become a relational and family therapist)

 • Postmodernism in therapy
 • Collaborative therapy & reflective processes
 • Narrative therapy
 • Psychiatric diagnoses & systemic therapy
 • Couples therapy

More info

Euthopia

In the 2 years training to become a systemic therapist

 • Postmodernism in therapy
 • Collaborative therapy & reflective processes
 • Psychiatric diagnoses & systemic therapy
 • Couples therapy

More info

ICCP ( International Certificate program Collaborative and dialogical practices)

Specialisation training

A 6-day specialisation course in collaborative therapy practices
(as part of the International certificate program in collaborative practices) – organised in Euthopia

More info

Supervision

Interested in systemic, collaborative – narrative individual or group supervision? Please contact: sermijnj@gmail.com